Медогляд абітурієнта

Готуєтеся до вступу до вищого навчального закладу? Без довідки про медичний огляд не обійтися.

У медичному центрі Медікавер можна пройти огляд з видачею довідки № 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)”» за приємною ціною та із найменшими затратами часу.

Пропозиція включає:

- консультацію сімейного лікаря

- консультація отоларинголога

- консультацію офтальмолога

- консультацію хірурга

- консультацію невропатолога

- клінічний аналіз крові

- загальний аналіз сечі

Пропозиція діє з 12 серпня по 1 жовтня 2020 року.

 Вартість - 850 грн (замість 2610 грн)

Спеціальні пакетні умови можна отримати в поліклініці Медікавер у Львові за адресами:

вул. Антоновича, 102

вул. Стрийська, 204

вул. проф. Ковалика, 1 а.

Та в Ужгороді: 

вулиця Бєлінського, 17, 

Запис за:

☎️ 0 800 305 911

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Медогляд абітурієнта»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «Медогляд абітурієнта» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження: м. Львів, вул. Антоновича, 102  (надалі – Медичний центр).

1.2. Акція передбачає «Пакетну пропозицію МЕДОГЛЯД АБІТУРІЄНТА» (Довідка 086/о) за вартістю 850 грн, у яку входить:

- консультація сімейного лікаря із перевіркою гостроти зору

- консультація отоларинголога

- консультація хірурга

- консультація невропатолога

- клінічний аналіз крові

- загальний аналіз сечі

1.3. Офіційні правила акції «Медогляд абітурієнта» (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції,  метою якої є запровадження акційної пакетної пропозиції серед абітурієнтів перед подачею документів для вступу у ВНЗ.

1.3. Учасник акції отримує право в період дії акції:

- сплатити за послугу «Медогляд абітурієнта» - 850,00 грн. (замість 2610 грн).

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: з 12.08.2020 по 01.10.2020 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- Лікувально-консультативне відділення № 1 Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Ужгород, вул. Бєлінського, 17

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні громадяни України, які виявили бажання взяти участь у Акції, а також малолітні та неповнолітні громадяни за наявності згоди законних представників (батьків, опікунів, піклувальників).

3.2. Ці Офіційні правила Акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Для участі у Акції Учасники Акції повинні:

- здійснити запис на послуги: клінічний аналіз крові та загальний аналіз сечі, консультація отоларинголога, консультація невропатолога та консультація сімейного лікаря для отримання довідки в структурному підрозділі Медичного центру, вказаному в п.2.2. даних Офіційних правил акції, та оплатити вказану послугу;

- у визначений день та час прийти на прийоми в структурний підрозділ Медичного центру, вказаний в п.2.2. даних Офіційних правил акції, для отримання акційної послуги. Особи  віком до 14 років можуть отримати послуги за наявності згоди та у супроводі законного представника.  

4.2. Оплата послуг може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом.

4.3. Учасник Акції має можливість скористатись акційною послугою у період з 12.08.2020 по 01.10.2020 року.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 год. та у суботу з 10:00 до 16:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції, не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати послуги  «Медогляд абітурієнта» кожен Учасник Акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Схожі Акції