Фейса Сніжана Василівна #1

Фейса Сніжана Василівна

Спеціальність, кваліфікація, науковий ступінь

Кандидат медичних наук, доцент

Досвід / Медичний стаж

20 років

Послуги

Консультація гастроентеролога

Прийом до/після 18 років

Після 18

Професійне кредо

«Лікуючи – не нашкодь, досліджуючи – не зупиняйся, вдосконалюючись – не знай меж, діючи – не сумнівайся, бо єдиною перешкодою до завтрашніх звершень можуть стати сьогоднішні сумніви! »

Професійне членство, участь в асоціаціях

Українська Асоціація сімейної медицини

Асоціація превентивної та антиейджинг медицини

Гастроентерологічна секція Закарпатського товариства терапевтів

Громадська організація «Асоціація забезпечення якості лабораторної медицини» (філія у Закарпатській області»)

Освіта

Ужгородський національний університет, медичний факультет, спеціальність «Лікувальна справа», 1993-1999 рр.

Інтернатура: загальна практика – сімейна медицина;

  • Спеціалізація: терапія
  • Спеціалізація: гастроентерологія
  • Спеціалізація: клінічна лабораторна діагностика

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років)

Експрес курс професійного вдосконалення «Мистецтво лікування»

Докторантура за спеціальністю «Терапія», 2016-2018 рр.

Курси тематичного удосконалення «Актуальні питання викладання профільних фундаментальних та клінічних дисциплін»

Курси тематичного удосконалення «Основні питання гастроентерології та дієтології» (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Київ)

Курси тематичного удосконалення «Сучасні підходи до забезпечення якості медичної допомоги»

Стажування за кордоном, конференції та семінари

2015 р.– стажування в Університеті Коменського (м. Братіслава, Словаччина) на факультеті післядипломної освіти

Участь в конференціях (з доповідями):

Міжнародна науково-практична конференція «Можливості превентивного та лікувального впливу на соціально значимі захворювання в закладах первинної медико-санітарної допомоги»

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати» (“Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results”, Bratislava, Slovak Republic)

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні»

Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я людини: теорія і практика», присвячена 25-річчю медичного інституту Сумського державного університету

Науково-практична конференція «Сучасні аспекти клінічної та лабораторної медицини»

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання надання медичної допомоги на засадах ПМСД»

VІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України»

ХІІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини»

Семінар «Належна клінічна практика (GCP). Законодавчі, нормативні вимоги та етичні аспекти проведення клінічних випробувань лікарських засобів»

Сертифікати

Диплом кандидата медичних наук

Атестат доцента

Сертифікати спеціаліста з перерахованих спеціальностей (4 шт.)

Посвідчення про підвищення кваліфікації на курсах тематичного удосконалення (3 шт.)

Сертифікати, що підтверджують участь в конференціях та семінарах (8 шт.)

Сертифікат учасника ІХ Національної Школи гастроентерологів, гепатологів України

Сертифікат про проходження онлайн інтенсиву з внутрішньої медицини, проведеного Колумбійським Університетом – 19th Annual Update& Intesive Review of Internal Medicine 2013, June 2 - 7, 2013

Сертифікат лікаря-експерта Всеукраїнської тренінг-програми для лікарів «Мистецтво лікування» (2018)

Посвідчення про вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина»

Посвідчення про вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Терапія»

Свідоцтво про реєстрацію авторського права (2шт.)

Патент на винахід (2шт.)

Патент на корисну модель (5шт)

Свідоцтво про раціоналізаторські пропозиції (6 шт.)

Подяка Ужгородської міської ради

Грамота ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Мови

Англійська (середній рівень), словацька (середній рівень), угорська (початковий рівень).