Нестеровська Лілія Тарасівна

Спеціальність, кваліфікація, науковий ступінь

Лікар загальної практики – сімейної медицини

Досвід / Медичний стаж

Досвід на посаді сімейного лікаря 2,7 роки, в Медікавер з 2020 року

Послуги

Огляд та консультація дітей та дорослих

Виклик сімейного лікаря на дім до дітей та дорослих

Патронаж новонароджених

Вакцинація дорослих та дітей

Проведення медичних оглядів дорослих та дітей, заповнення необхідних довідок

Видача довідок необхідної форми та листка непрацездатності

З цим лікарем громадяни України можуть підписати Декларацію на медичне обслуговування.

Прийом до/після 18 років

До 18; Після 18

Професійне кредо

Не нашкодь «Noli nocere», Hippocrates

Професійне членство, участь в асоціаціях

Член ГО «Академія сімейної медицини України»

Член ГО “Батьки за вакцинацію”

Освіта

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, спеціальність «Лікувальна справа» , період навчання – 2012-2018 рр

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, факультет післядипломної освіти, спеціальність «Загальна практика - сімейна медицина», період навчання – 2018-2020 рр.

Сертифікати

Високорівневий (Silver ) сертифікат British Medical Journal;

Дистанційний курс "Медична допомога в період пандемії COVID-19" 

Дистанційний курс "Інтегроване ведення випадків гіпертензії та діабету"

Дистанційний курс "Медична допомога в період пандемії COVID-19. Сезон 2".

Учасник cателітного симпозіуму до всесвітнього дня цукрового діабету. 

Учасник фахової очно-дистанційної школи з пульмонології «Pro Family Online: PULMO»

Учасник практично орієнтованого симпозіуму «Роль первинної ланки у протидії туберкульозу в Україні».

Учасник Другого онлайн-тренінгу Агентів змін з вакцинації “Критичне мислення в боротьбі з COVID-19 та іншими вакцинокерованими інфекційними хворобами”.

Мови

Англійська (Intermediate), Російська вільно