Пакет №4.12 Біохімія крові #1

Пакет №4.12 Біохімія крові

До пакету входять:

 • Холестерин;
 • Глюкоза (сироватка);
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT);
 • Альбумін;Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST);
 • Білок загальний;Білірубін загальний;
 • Білірубін прямий;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);
 • Креатинін;Сечова кислота;Сечовина;
 • Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP);
 • Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL);
 • Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL);
 • Тригліцериди;Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL);
 • Коефіцієнт атерогенності (КА);
 • Білірубін непрямий.

Схожі пакети