Пакет аналізів "Печінкові проби" #1

Пакет аналізів "Печінкові проби"

До пакету входять:

  • (Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT);
  • Альбумін;
  • Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST);
  • Білок загальний;Білірубін загальний;
  • Білірубін прямий;
  • γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);
  • Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP);
  • Білірубін непрямий.

Схожі пакети