Отложения маникюр, пройди обследование у маммолога!

Врачи отмечат,  что раз в год каждая женщина должна проходить обследование у маммолога. 

Специальное предложение от медицинского центра Медикавер в Ужгороде - два обследования у маммолога по цене одного.

Только в мае:

  • УЗИ молочных желез,
  • Консультация маммолога

за 499 грн плюс сертификат на такое же обследование за 1 грн.

Пройди обследование сама, а сертификат подари той, которая тебе небезразлична.

УЗИ молочных желез в медицинском центре Медикавер в Ужгороде проводится на современном ультразвуковом аппарате экспертного класса опытным врачом-маммологом. Никаких очередей, мгновенный результат - и ты можешь быть спокойна за себя, подругу или маму.

Ведь статистика говорит, что рак молочной железы остается наиболее распространенным онкологическим заболеванием в мире. В Украине почти 8000 украинок умирают от этой болезни. Регулярные профилактические обследования спасают жизни, ведь ранняя стадия рака груди излечиваются у 95% женщин.

Не будь равнодушной. Заботься о себе.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Два обстеження в мамолога за ціною одного»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ та ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «Два обстеження в мамолога за ціною одного» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження  – м. Львів, вул. Антоновича, 102  (надалі – Медичний центр).

1.2. Акційний пакет «Два обстеження в мамолога за ціною одного» включає: акційне обстеження УЗД молочних залоз, консультацію мамолога за ціною 499 грн. та акційне обстеження УЗД молочних залоз, консультацію мамолога за 1 грн. 

1.3. Сертифікат на акційне обстеження за 1 грн. (надалі – Сертифікат) надає право пред’явнику сертифікату пройти безкоштовне обстеження (УЗД молочних залоз, консультацію мамолога). Вказаний Сертифікат не є іменним та може бути використаний будь-якою особою, що підпадає під умови Акції шляхом його пред’явлення в касі Медичного центру.

1.4. Офіційні правила Акції (далі - Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції, метою якої є збільшення кількості первинних пацієнтів та соціальна активність. 

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: з 01.05.2019 по 31.05.2019 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться у наступному  структурному  підрозділі Медичного центру, а саме:

 - Філія ПП «Медичний центр «Інтерсоно» в м. Ужгород за адресою: м. Ужгород, вул. Вілмоша Ковача, 17. 

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні громадяни України, які виявили бажання взяти участь у акції «Два обстеження в мамолога за ціною одного». 

3.2. Ці Офіційні правила акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими. 

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Для участі в акції  Учасник Акції  протягом періоду дії Акції повинен:

1) записатись на акційне обстеження до мамолога за телефоном 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) або на сайті medicover.ua ;

2) у визначений день та час пройти у Медичному центрі в м. Ужгород акційне обстеження; 

3) оплатити в касі Медичного центру або безготівковим шляхом вартість обстеження за ціною 499 грн. , після чого Учасник отримує право придбати сертифікат на акційне обстеження за 1 грн.; 

4) Придбати Сертифікат на акційне обстеження за 1 грн. в касі Медичного центру; 

5) Для проходження акційного обстеження  за 1 грн. пацієнт повинен пред’явити Сертифікат в касі Медичного центру;

 6) Термін дії Сертифікату на акційне обстеження за 1 грн. з 01.05.2019 по 15.06.2019 р. 

4.2. Оплата послуг може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом за наступними банківським реквізитами: п/р № 26002207876, в АТ «Райффайзен банк Аваль», код банку 380805.

4.3. Учасник Акції має можливість скористатись акційним обстеженням за 499 грн у період з 01.05.2019 по 31.05.2019 року та акційним обстеженням за 1 грн (сертифікатом)  - з 01.05.2019 по 15.06.2019 року.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 19:00 год. та у суботу з 09:00 до 19:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати,  кожен Учасник акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.