Конфіденційність #1

Конфіденційність

Просимо наших пацієнтів взяти до уваги, що будь-яку медичну документацію про особу в медичних закладах Медікавер може отримати виключно сама особа, якої вона стосується (ч. 1 ст. 285 ЦКУ), або її представник, на підставі доручення або договору про надання правової допомоги (за умови, що копії зазначених документів будуть долучені до запиту).

Медичну інформацію про дитину мають право отримувати її батьки (усиновлювачі, опікун або піклувальник) як законні представники дитини (до 18 років). А про недієздатних осіб – опікуни й піклувальники.

Таким чином, для отримання права видачі аналізів третій особі в МЦ повинно бути доручення оформлене в простій письмовій формі, видане власником аналізів особі, яку він уповноважує.

Тимчасовий доступ до документів, що містять лікарську таємницю, може надати слідчий суддя або суд в рамках кримінального провадження, якщо при цьому буде встановлено, що інших способів отримання необхідної слідству інформації немає (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до ст. 39-1 «Основ законодавства України про охорону здоров’я», пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні.

Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.

Поняття лікарської таємниці наведене у ст. 40 Основ:

Лікарська таємниця – це відомості про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, які стали відомі медичним працівникам та іншим особам, у зв’язку з виконанням ними професійних або службових обов’язків і які не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

До відома: Стаття 145 ККУ передбачає кримінальну відповідальність за умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки.

Схожі статті