НА НАВЧАННЯ ЗІ ЗДОРОВОЮ УСМІШКОЮ! #1

НА НАВЧАННЯ ЗІ ЗДОРОВОЮ УСМІШКОЮ!

Лише з 15 серпня по 15 вересня вартість усіх послуг дитячої стоматології в МЦ Медікавер у Львові (вул. Антоновича, 102) знижено на 20%!

Вже купили рюкзачок, щоденник, зошити? Похід до стоматолога – теж підготовка до навчального року. Приділіть увагу зубкам зараз, і вони не турбуватимуть школяра на уроках чи малечу у садочку.

Чому необхідно лікувати молочні зуби?

  • Захворювання молочних зубів негативно впливає на розвиток корінних зубів
  • Передчасна втрата зуба може призвести до викривлення зубного ряду
  • Карієс в маленьких пацієнтів розвивається набагато швидше, ніж в дорослих
  • «Маленька дірочка в зубі» може викликати біль, запалення нерва, появу флюсу
  • Інфекція ротової порожнини знижує загальний імунітет дитини.

Візит до стоматолога двічі на рік – запорука здорових зубів та красивої посмішки.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«на навчання зі здоровою усмішкою»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ та ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «На навчання зі здоровою усмішкою» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження – м. Львів, вул. Антоновича, 102 (надалі – Медичний центр).

1.2. Акційна пропозиція «На навчання зі здоровою усмішкою» передбачає знижку 20% на всі послуги дитячої стоматології.

1.3. Офіційні правила акції «На навчання зі здоровою усмішкою» (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції, метою якої є підвищення попиту на послуги дитячої стоматології та залучення нових пацієнтів.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: 15.08.2019 по 15.09.2019 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться в наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- ПП «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 102

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками акції можуть бути діти – громадяни України, віком до 14 років, за наявності згоди законних представників (батьків, опікунів, піклувальників).

3.2. Ці Офіційні правила акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. У Період дії Акції Учасники мають змогу оплатити будь-які послуги дитячої стоматології зі знижкою, розміром 20%.

4.2. Оплата послуги може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом за наступними банківським реквізитами: п/р № 26002207876, в АТ «Райффайзен банк Аваль», код банку 380805.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 19:00 год. та у суботу з 09:00 до 19:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати, кожен Учасник акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Схожі Акції