Акція «Захисти себе від вітряної віспи» #1

Акція «Захисти себе від вітряної віспи»

Перехворіти вітрянкою та пережити можливі ускладнення, чи пройти вакцинацію. А що обереш ти для себе та своєї дитини ? ⠀

Вітряна віспа (вітрянка) –гостре вірусне захворювання. Вражає найчастіше дітей, проте заразитись можуть і дорослі. Особливо небезпечна вітрянка під час вагітності, оскільки може передатись від мами до плоду. Людина з ослабленим імунітетом ризикує заразитись, просто перебуваючи в одному приміщенні з хворим на вітрянку. ⠀

Варілрикс – жива вакцина. Містить в складі ослаблений вірус, який не може спричинити хворобу, але стимулює вироблення організмом антитіл до захворювання. Проводиться імунізація у два етапи, з перервою мінімум 4 тижні. ⠀

До 15 березня 2020 року придбайте пакет вакцинації Варілриксу за спеціальною вартістю - 2400 грн!

У пакет входять дві дози вакцини, а також дві супровідні консультації педіатра/терапевта/сімейного лікаря. Придбання пакету та введення першої дози має відбутися до 15.03.2020 року.

Акція діє лише у відділенні МЦ Медікавер за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 102.

Запис можна здійснити на рецепції, на сайті чи за телефоном 0 800 305 911.

Імунізація - шлях до здорового майбутнього!

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«ЗАХИСТИ СЕБЕ ВІД ВІТРЯНОЇ ВІСПИ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «Захисти себе від вітряної віспи» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження – м. Львів, вул. Антоновича, 102 (надалі – Медичний центр).

1.2. Акційна пропозиція «Захисти себе від вітряної віспи» включає в себе наступні сервіси: дві консультації в терапевта або педіатра або сімейного лікаря та дві вакцинації вакциною «Варілрикс» за ціною за всі послуги 2 400, 00 грн.

1.3. Офіційні правила акції «Захисти себе від вітряної віспи» (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції, метою якої є привернення уваги та залучення нових пацієнтів.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: 25.02.2020 по 31.05.2020 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- ПП «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 102

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками акції можуть бути повнолітні громадяни України, а також малолітні та неповнолітні громадяни України за наявності згоди законних представників (батьків, опікунів, піклувальників).

3.2. Ці Офіційні правила акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Для участі у Акції Учасники Акції повинні: - до 15.03.2020 року (включно) здійснити перший візит до структурного підрозділу Медичного центру, вказаного в п.1.2. Офіційних умов для введення першої дози вакцини та активації акційного пакету;

- оплатити вартість акційної пропозиції, вказаної в п.1.2. даних Офіційних умов під час першого візиту для введення першої дози вакцини;

- до дати завершення акції - 31.05.2020 року (включно) здійснити другий візит до структурного підрозділу Медичного центру, вказаного в п.2.2. Офіційних умов для введення другої дози вакцини

4.2. Оплата послуг може бути здійснена готівкою в касу в підрозділі Медичного центру, вказаному в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом на поточний рахунок № UA853808050000000026002207876 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 19:00 год. та у суботу з 09:00 до 19:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати, кожен Учасник акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Схожі Акції