АНАЛИЗ КРОВИ НА ГЕПАТИТ С ЗА 1 ГРИВНУ! #1

АНАЛИЗ КРОВИ НА ГЕПАТИТ С ЗА 1 ГРИВНУ!

28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом. По этому случаю 29 июля при оплате любой услуги в одном из отделений МЦ Медикавер во Львове и Ужгороде получите купон на анализ крови на гепатит С за одну гривну (вместо 200 грн)!

Гепатит С - коварный и опасный. Вы можете вести здоровый образ жизни и заботиться о себе, и подхватить вирус гепатита С на приеме у стоматолога или во время маникюра. Около двух миллионов украинцев инфицировано, часть из них еще даже не знает о своем статусе.

Передается вирус через контакт с зараженной кровью, чаще всего - через плохо продезинфицированное оборудование. Самые распространенные источники инфицирования:

- обрезной маникюр - косметологические инъекционные процедуры

- забор крови на лабораторные исследования

- татуировки и пирсинг

- хирургические вмешательства

- переливание крови или ее компонентов

- стоматологические услуги

Даже если вы доверяете своему косметологу или стоматологу, вы не застрахованы. Развивается заболевание абсолютно бессимптомно и может несколько лет разрушать организм без каких-либо симптомов.

При несвоевременной терапии или отсутствии лечения гепатит С вызывает цирроз печени и летальные последствия.

Вакцинации против гепатита С не существует, спасет только своевременная диагностика.

МЦ Медикавер поддерживает Всемирный день борьбы с гепатитом! Позаботьтесь о своей жизни и здоровье - сдайте анализ крови на гепатит С.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Аналіз крові на гепатит С за 1 грн.»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «Аналіз крові на гепатит С за 1 грн.» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження: м. Львів, вул. Антоновича, 102 (надалі – Медичний центр).

1.2. Акційний купон «Аналіз крові на гепатит С за 1 грн.» (надалі – акційний купон) включає: акційний аналіз крові на гепатит С.

1.3. Акційний купон можна придбати за умови оплати будь-якої послуги в структурному підрозділі Медичного центру, вказаному в п.2.2. даних Офіційних правил акції.

1.4. Офіційні правила акції «Аналіз крові на гепатит С за 1 грн.» (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції, метою якої є збільшення кількості первинних пацієнтів та підвищення соціальної активності.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: 29.07.2019 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме: - Лікувально-консультативне відділення №1 Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 102; - Лікувально-консультативне відділення №2 Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 204; - Лікувально-консультативне відділення №3 Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. проф. Ковалика, 1а; - Філія Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» в м. Ужгород» за адресою: м. Ужгород, вул. Ковача Вілмоша,17.

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні громадяни України, які виявили бажання взяти участь у Акції, а також малолітні та неповнолітні громадяни за наявності згоди законних представників (батьків, опікунів, піклувальників).

3.2. Ці Офіційні правила Акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Для участі у Акції Учасники Акції повинні: - в період дії Акції отримати та оплатити будь-яку послугу в структурному підрозділі Медичного центру, вказаному в п.2.2. даних Офіційних правил акції; - в період дії Акції придбати акційний купон «Аналіз крові на гепатит С за 1 грн.» в касі структурного підрозділу Медичного центру, вказаного в п.2.2. даних Офіційних правил акції, за акційною ціною 1 грн.; - здійснити попередній запис на акційну послугу «Аналіз крові на гепатит С за 1 грн.» для використання акційного купону за телефоном 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні), на сайті medicover.ua або на рецепції відповідного відділення, вказавши про участь в Акції «Аналіз крові на гепатит С за 1 грн.»; - у визначений день та час прийти на прийом в структурний підрозділ Медичного центру, вказаний в п.2.2. даних Офіційних правил акції, для отримання акційної послуги. Особи віком до 14 років можуть отримати послуги за наявності згоди та у супроводі законного представника.

4.2. Оплата послуг може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом.

4.3. Учасник Акції має можливість скористатись акційним купоном на акційну послугу у період з 29.07.2019 року по 12.08.2019 року.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 19:00 год. та у суботу з 09:00 до 19:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

Акції, а саме фактом оплати пакету послуг «Аналіз крові на гепатит С за 1 грн.» кожен Учасник Акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Похожие Акции