IN VITRO. Вторая попытка в подарок #1

IN VITRO. Вторая попытка в подарок

Для пациентов, которые мечтают стать счастливыми родителями - воспользуйтесь пакетом услуг «IN VITRO» и получите дополнительную попытку в подарок!

«IN VITRO» является эффективной и безопасной методикой, которая помогает миллионам пар во всем мире. В нашей клинике функционирует современная лаборатория экстракорпорального оплодотворения, оснащенная по европейским стандартам. Пакет «IN VITRO» стоимостью 59 999 грн включает такие услуги:

 • программа индукции суперовуляции и мониторинг индуцированного цикла Пурегон К;
 • пункция фолликулов и аспирация ооцитов;
 • интрацитоплазматическое введение одного сперматозоида ICSI более 3-х яйцеклеток;
 • культивирование яйцеклеток и эмбрионов человека;
 • перенос эмбрионов в полость матки;
 • криоконсервация эмбрионов и хранение криоматериала 6 месяцев.

Приобретая пакет «IN VITRO» в период с 01.11.2019 по 31.12.2019, вы получаете акционный сертификат «Кріоцикл за 1 грн». Сертификат дает вам возможность всего за 1 гривну получить второй шанс на успешное оплодотворение, воспользовавшись следующими услугами:

 • разморозка и культивирование эмбрионов в сегментированном цикле;
 • перенос эмбрионов в полость матки;
 • вспомогательный хэтчинг.

Для участия в акции запишитесь на консультацию к репродуктологу по телефону 0 800 305 911 (бесплатно в Украине), на сайте или на рецепции клиники.

Доверьте осуществление вашей мечты опытным специалистам и современным технологиям!

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«IN VITRO. Друга спроба у подарунок»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «IN VITRO. Друга спроба у подарунок» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження: м. Львів, вул. Антоновича, 102 (надалі – Медичний центр).

1.2. Офіційні правила акції «IN VITRO. Друга спроба у подарунок» (далі – Офіційні правила акції) – правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції, метою якої є збільшення кількості первинних пацієнтів та підвищення соціальної активності.

1.3. Акційний сертифікат «Кріоцикл за 1 грн» (надалі – акційний сертифікат) – сертифікат, власник якого має право отримати наступні послуги:

 • Розморозка та культивування ембріонів в сегментованому циклі
 • Перенос ембріонів в порожнину матки
 • Допоміжний хетчінг

1.4. Акційний сертифікат можна придбати за акційною ціною 1 грн за умови попереднього одномоментного придбання пакета послуг «IN VITRO» у будь-якому структурному підрозділі Медичного центру, вказаному в п.2.2. даних Офіційних правил акції та завершення всіх етапів, що є складовими частинами даного пакета послуг.

Вартість пакета послуг «IN VITRO» становить 59 999 грн.

Пакет включає наступні етапи:

 • Програма індукції суперовуляції та моніторингу індукованого циклу Пурегон К
 • Пункція фолікулів та аспірація ооцитів
 • Інтрацитоплазматичне введення одного сперматозоїда ICSI більше 3-х яйцеклітин
 • Культивування яйцеклітин та ембріонів людини
 • Перенос ембріонів в порожнину матки
 • Кріоконсервація ембріонів та зберігання кріоматеріалу 6 місяців.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: з 01.11.2019 по 31.12.2019 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться у наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- Лікувально-консультативне відділення №1 Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 102;

- Філія Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» в м. Ужгород» за адресою: м. Ужгород, вул. Ковача Вілмоша,17;

- Філія Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» «Жіноча консультація №2 м. Дніпро» за адресою:

м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 9.

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні громадяни України, які виявили бажання взяти участь у Акції.

3.2. Ці Офіційні правила Акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції та ставлячи підпис під цими Офіційними правилами. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Для участі у Акції Учасники Акції повинні:

- в період дії Акції придбати пакет послуг «IN VITRO», зазначений в п.1.3., в будь якому структурному підрозділі Медичного центру, вказаному в п.2.2. даних Офіційних правил акції та завершити всі етапи, що є складовими частинами даного пакета послуг;

- в період дії Акції, за умови придбання пакета послуг «IN VITRO», придбати акційний сертифікат «Кріоцикл за 1 грн» в касі будь-якого структурного підрозділу Медичного центру, вказаного в п.2.2. даних Офіційних правил акції за акційною ціною 1 грн;

- здійснити попередній запис на консультацію лікаря-репродуктолога для використання акційного сертифіката за телефоном 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні), на сайті medicover.ua або на рецепції відповідного структурного підрозділу, вказавши про участь в Акції «IN VITRO. Друга спроба у подарунок»;

- у визначений за попередні записом день та час прийти на прийом у відповідний структурний підрозділ Медичного центру для отримання акційної послуги після придбання пакета послуг «IN VITRO».

4.2. Оплата послуг може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. та Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом на поточний рахунок № UA853808050000000026002207876 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві.

4.3. Учасник Акції має можливість скористатись акційним сертифікатом у період з 01.11.2019 року по 31.07.2020 року.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п.2.2. даних Офіційних правил акції або на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 19:00 год. та у суботу з 09:00 до 19:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції за пакет послуг «IN VITRO», навіть у випадку неможливості, з будь-якої причини, скористатись усіма її складовими частинами, не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати пакета послуг «Кріоцикл за 1 грн» кожен Учасник Акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

6.3. У випадку потреби оплати інших послуг, що не входять у пакет, але будуть рекомендовані лікарем чи потрібні для продовження лікувальнго процесу, оплачуються додатково згідно прайсу.

6.4. Обстеження не входять у вартість пропозиції, повинні бути пройдені в Медичному центрі і оплачуються додатково.

6.5. Акційна пропозиція не поширюється на програми донації ооцитів та сурогатного материнства.

Похожие Акции