МАМА, Я ХОЧУ К СТОМАТОЛОГУ! #1

МАМА, Я ХОЧУ К СТОМАТОЛОГУ!

Специальное предложение от МЦ Медикавер во Львове: посетите стоматолога и получите консультацию детского специалиста в подарок!

Во время приема врач:

- осмотрит маленького пациента

- сформирует план лечения

- научит вас и малыша правильно чистить зубы

- расскажет о дополнительных средствах для гигиены полости рта

- подберет индивидуальные средства ухода, учитывая возраст и состояние зубов ребенка.

Детская стоматология отличается от взрослой. Маленькие пациенты требуют особого подхода и специализированных техник лечения. Для здоровья полости рта зубной щетки недостаточно!

С МЦ Медикавер ребенок поймет, что стоматолог это друг, которого не нужно бояться, а чистить зубки - просто, весело и интересно.

А по жизни легче шагать с широкой, уверенной и сияющей улыбкой!

Предложение действует с 24 июня по 21 июля.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«мамо, я хочу до стоматолога»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ та ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «Мамо, я хочу до стоматолога» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження – м. Львів, вул. Антоновича, 102 (надалі – Медичний центр).

1.2. Акційна пропозиція «Мамо, я хочу до стоматолога» передбачає дитячу консультацію за 1 гривню.

1.3. Офіційні правила акції «Професійна гігієна ротової порожнини» (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції, метою якої є привернення уваги та залучення нових пацієнтів.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: 24.06.2019 по 21.07.2019 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться в наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- ПП «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 102

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками акції можуть бути діти – громадяни України, віком до 14 років, за наявності згоди законних представників (батьків, опікунів, піклувальників).

3.2. Ці Офіційні правила акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. У Період дії Акції Учасники мають змогу отримати купон на дитячу консультацію у стоматолога, вартістю 1 гривня, за умови оплати будь-якої стоматологічної послуги для дорослого. Умовами участі в акції є:

  • оплата будь-якої послуги для дорослого;

4.2. Оплата основної послуги може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом за наступними банківським реквізитами: п/р № 26002207876, в АТ «Райффайзен банк Аваль», код банку 380805.

4.3. Учасник Акції має можливість скористатись акційним купоном у період з 24.06.2019 по 31.07.2019 року.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 19:00 год. та у суботу з 09:00 до 19:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати, кожен Учасник акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Похожие Акции