ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ ЗА 1 ГРН В ПОДАРОК В МЦ МЕДИКАВЕР В УЖГОРОДЕ #1

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ ЗА 1 ГРН В ПОДАРОК В МЦ МЕДИКАВЕР В УЖГОРОДЕ

С 15 августа по 31 сентября пройдите консультацию семейного врач или педиатра в МЦ Медикавер в Ужгороде и получите купон на общий анализ крови всего за 1 грн!

На основе результатов общего анализа крови врач устанавливает окончательный диагноз, определяет физиологическое состояние организма и выбирает метод лечения. Для того, чтобы полученные данные были точными, пациенту необходимо подготовиться за день до сдачи:

  • Не есть жирной пищи
  • Не употреблять алкоголь
  • Избегать физических нагрузок
  • Не принимать лекарства, если это возможно
  • Лечь спать в обычное время.
  • Сдавать только натощак.

Своевременная диагностика - залог успешного и быстрого лечения!

Специальное предложение в МЦ Медикавер в Ужгороде по адресу ул. Вилмоша Ковача 17.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Загальний аналіз крові за 1 грн. в Ужгороді»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «Загальний аналіз крові за 1 грн. в Ужгороді» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження: м. Львів, вул. Антоновича, 102 (надалі – Медичний центр).

1.2. Акційний купон «Загальний аналіз крові за 1 грн. в Ужгороді» (надалі – акційний купон) включає: акційний загальний аналіз крові.

1.3. Акційний купон можна придбати за умови оплати послуги консультації сімейного лікаря та/або педіатра в структурному підрозділі Медичного центру, вказаному в п.2.2. даних Офіційних правил акції.

1.4. Офіційні правила акції «Загальний аналіз крові за 1 грн. в Ужгороді» (далі - Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції, метою якої є збільшення кількості первинних пацієнтів та підвищення соціальної активності.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: з 15.08.2019 по 31.09.2019 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- Філія Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» в м. Ужгород за адресою: м. Ужгород, вул. Ковача Вілмоша, 17.

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні громадяни України, які виявили бажання взяти участь у Акції, а також малолітні та неповнолітні громадяни за наявності згоди законних представників (батьків, опікунів, піклувальників).

3.2. Ці Офіційні правила Акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Для участі у Акції Учасники Акції повинні:

- здійснити запис та оплатити послугу консультації сімейного лікаря та/або педіатра в структурному підрозділу Медичного центру, вказаному в п.2.2. даних Офіційних правил акції;

- придбати акційний купон «Загальний аналіз крові за 1 грн. в Ужгороді» в касі структурного підрозділу Медичного центру, вказаного в п.2.2. даних Офіційних правил акції, за акційною ціною 1 грн.;

- здійснити попередній запис на акційну послугу «Загальний аналіз крові за 1 грн. в Ужгороді» для використання акційного купону за телефоном 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) або на сайті medicover.ua , вказавши про участь в Акції «Загальний аналіз крові за 1 грн. в Ужгороді»;

- у визначений день та час прийти на прийом в структурний підрозділ Медичного центру, вказаний в п.2.2. даних Офіційних правил акції, для отримання акційної послуги. Особи віком до 14 років можуть отримати послуги за наявності згоди та у супроводі законного представника.

4.2. Оплата послуг може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом.

4.3. Учасник Акції має можливість скористатись акційною послугою у період з 15.08.2019 по 31.09.2019 року.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 19:00 год. та у суботу з 09:00 до 19:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції, не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати пакету послуг «Загальний аналіз крові за 1 грн. в Ужгороді» кожен Учасник Акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Похожие Акции