УЛЫБНИТЕСЬ! ЦЕНА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА СНИЖЕНА. #1

УЛЫБНИТЕСЬ! ЦЕНА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА СНИЖЕНА.

Большинство заболеваний ротовой полости возникает из-за патогенной флоры, паразитирующей во рту. Постоянные перекусы в течение дня, сладости, кофе, сигареты и конфеты приводят к тому, что зубы не успевают восстановить свою естественную защиту. А чистка зубов в домашних условиях (даже очень тщательная) не способна удалить весь налет. Со временем он превращается в «залежи» камней в труднодоступных местах, с которыми уже не справиться даже высокотехнологичной зубной щеткой.

Именно поэтому профессиональная гигиена полости рта каждые полгода – must do для взрослых и детей, которые любят идти по жизни с открытой сияющей улыбкой. Тем более, что с каждым годом появляются всё новые, более щадящие, стоматологические технологии.

Улыбнитесь – иметь здоровые зубы легко! Не ленитесь чистить зубы дважды в день (утром и вечером) дома, а дважды в год обращаться за этим к профессионалам, и будете в прямом смысле сиять здоровьем.

С 22 апреля по 21 июня 2019 года сделать современную профессиональную гигиену полости рта выгоднее в Медицинском центре Медикавер (Львов, ул. Антоновича, 102). На этот период стоимость услуги снижена на 300 грн – до 950 грн.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«ПРОФЕСІЙНА ГІГІЄНА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ та ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «Професійна гігієна ротової порожнини» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження – м. Львів, вул. Антоновича, 102 (надалі – Медичний центр).

1.2. Акційна пропозиція «Професійна гігієна ротової порожнини» включає в себе наступні сервіси: зняття зубних відкладень, полірування зубів, навчання гігієні ротової порожнини.

1.3. Офіційні правила акції «Професійна гігієна ротової порожнини» (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції, метою якої є привернення уваги та залучення нових пацієнтів.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: 22.04.2019 по 21.06.2019 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- ПП «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 102

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками акції можуть бути повнолітні громадяни України, а також малолітні та неповнолітні громадяни України за наявності згоди законних представників (батьків, опікунів, піклувальників).

3.2. Ці Офіційні правила акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. У Період дії Акції Учасники мають змогу скористатись послугою «Професійна гігієна ротової порожнини» за спеціальною ціною 950 грн, замість повної ціни, що складає 1250грн. Умовами участі в акції є:

  • оплата відповідної послуги за спеціальною ціною;

4.2. Оплата основного пакету може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом за наступними банківським реквізитами: п/р № 26002207876, в АТ «Райффайзен банк Аваль», код банку 380805.

4.3. Учасник Акції має можливість скористатись акційною пропозицію у період з 22.04.2019 по 21.06.2019 року.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 19:00 год. та у суботу з 09:00 до 19:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати, кожен Учасник акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Похожие Акции