Безкоштовний скінчекер у Медікавер

Запрошуємо всіх охочих на БЕЗКОШТОВНУ дерматоскопію у МЦ «Медікавер» в Ужгороді.

Родимка - це доброякісне утворення на шкірі, яке можуть змінюватися протягом життя.  

Скринінг родимок - це процедура огляду шкіри з метою виявлення підозрілих родимок, які можуть бути попередниками злоякісних утворень.

  

Період акції - з 10 по 22 липня.

Скінчекер - це тести, які допомагають виявити злоякісну родимку за 5 критеріями:

  • А (Asymmetry) – асиметричність
  • В (Border Irregularity) - нерівність країв
  • С (Color) – колір, неоднорідна забарвлення поверхні 
  • D (Diameter) - діаметр більше 6 мм 
  • E (Evolution) – еволюція, зростання або зміна родимки.

   

Запис на перевірку звертайтесь за телефоном 0 800 305 911.

 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

МЕХАНІКА АКЦІЇ «SKIN CHECKER»

   

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

1.1. Організатор акції «SKIN CHECKER» (надалі – Акція): компанія ТОВ «МЕДІКАВЕР УКРАЇНА». Адреса місцезнаходження: м. Львів, вул. Антоновича, 102 (надалі – Медичний центр, МЦ «Медікавер»);

1.2. Спеціальна пропозиція для пацієнтів ТОВ «Медікавер Україна» - безкоштовна дерматоскопія при записі (під безкоштовною послугою, розуміється оплата послуги за 1 (одну) гривню).

1.3. Офіційні правила акції «SKIN CHECKER» (далі - Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення Акції, метою якої є збільшення обсягу послуг поліклінічного напрямку для існуючих та первинних клієнтів ТОВ «Медікавер Україна».

 

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:

2.1. Період дії Акції: з 10.07.2023 до 22.07.2023 (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться наступних структурних підрозділах Товариства, а саме:

● Філія Медичного центру ТОВ «Медікавер Україна» у м. Ужгород, вул. Вілмоша Ковача 17 (лікар Керечан Ольга Володимирівна)

 

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ:

3.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні громадяни України, які виявили бажання взяти участь у Акції;

3.2. Ці Офіційні правила акції - основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України;

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання ТОВ «Медікавер Україна» своїх персональних даних (власником бази яких є ТОВ «Медікавер Україна»), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає ТОВ «Медікавер Україна» право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних - безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

 

4. УМОВИ АКЦІЇ:

4.1. Для участі у Акції Учасники Акції повинні: 

● Здійснити попередній запис на Акцію «SKIN CHECKER» відповідного підрозділу, вказаного в пункті 2.2. даних Офіційних правил акції, на безкоштовну послугу «дерматоскопію» для пацієнтів ТОВ «Медікавер Україна» (під безкоштовною послугою, розуміється оплата послуги за 1 (одну) гривню) за телефоном 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні), на офіційному сайті medicover.ua, вказавши про участь в Акції;

● У визначений день та час прийти на прийом, отримати та оплатити відповідну послугу в підрозділі ТОВ «Медікавер Україна», вказаному в пункті 2.2. згідно Офіційних правил акції.

  

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ:

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів ТОВ «Медікавер Україна», зазначених у пункті 2.2. даних Офіційних правил акції та на сайті ТОВ «Медікавер Україна» www.medicover.ua;

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру ТОВ «Медікавер Україна»: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по суботу з 08:00 до 20:00 год. 

 

6. ІНШІ УМОВИ:

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції, не повертаються Учасникам;

6.2. Своєю участю в Акції, зазначеній в пункті 1.3. даних Офіційних правил акції, кожен Учасник Акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Схожі Акції