БЕЗПЕЧНА ВАГІТНІСТЬ

Час не можна зупинити, як і бажання бути мамою. Але час можна використати ефективно.

Лише в травні скористайся унікальною пропозицією - безпечна вагітність.

Прийди на консультацію до репродуктолога та в подарунок отримай ультразвукове обстеження яйників, визначення рівня антимюлерівського гормону та тестування на COVID 19.

Репродуктолог оцінить твій оваріальний резерв, визначить причину не настання вагітності та обговорить з вами подальші кроки діагностики та лікування безпліддя.

Розпочніть свій шлях до материнства саме зараз, а Медікавер подбає, аби цей шлях був максимально коротким та результативним.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Безпечна вагітність»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «Безпечна вагітність» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження: м. Львів, вул. Антоновича, 102 (надалі – Медичний центр).

1.2. Офіційні правила акції «Безпечна вагітність» (далі - Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції, метою якої є збільшення кількості первинних пацієнтів та підвищення соціальної активності.

1.3. Учасник акції отримує право в період дії акції:

- сплатити за послугу «Консультація репродуктолога» -450,00 грн.

Пакет включає наступні послуги:

• Консультація репродуктолога;

• Антимюллерів гормон (АМГ);

• (Т) Експрес-тетс на SARS-CoV-2;

• Узд з визначенням оваріального резерву.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: 04.05 – 31.05.2020 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться у наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- Лікувально-консультативне відділення №1 Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 102.

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні громадяни України, які виявили бажання взяти участь у Акції.

3.2. Ці Офіційні правила Акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Для участі у Акції Учасники Акції повинні: - здійснити попередній запис протягом періоду дії акції, вказаному в п.2.1 даних Офіційних правил акції, на послугу «Консультація репродуктолога» за телефоном 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні), на сайті medicover.ua або на рецепції відповідного відділення, вказавши про участь в Акції «Безпечна вагітність»; - у визначений день та час прийти на прийом, отримати та оплатити відповідну послугу в структурному підрозділі Медичного центру, вказаному в п.2.2. даних Офіційних правил акції.

4.2. Оплата послуг може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. та п.2.3. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п.2.2. даних Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 год. та у суботу з 10:00 до 16:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції, не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати послуг, зазначених в п.1.3. даних Офіційних правил акції, кожен Учасник Акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Схожі Акції