Чекап до літа

Чому важливо проходити чек ап?

За даними ВООЗ, найчастішими причинами проблем зі здоров`ям, є хронічні захворювання в запущеному стані.

Більшість з цих захворювань легко виліковні на початкових етапах, проте спочатку вони не виявляють практично ніяких симптомів. А сучасний спосіб життя людини не сприяє збереженню здоров’я до старості. 

Саме для цього й існує чек-ап — обстеження організму для раннього виявлення небезпечних захворювань, адже профілактика — запорука здоров’я.

Спеціальна пропозиція від мережі медичних закладів Медікавер Україна - пакет обстеження жіночого здоров’я «Чек ап до літа».

Пакет включає:

  • Консультацію гінеколога
  • Цитоморфологічне обстеження шийки матки
  • Мазок на флору
  • УЗД матки та придатків 

Термін дії пропозиції: з 2 по 20 червня 2020 року.

Ціна пакету - 980 грн (замість 1340 грн).

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Чек ап до літа»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ та ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «Чек ап до літа» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження – м. Львів, вул. Антоновича, 102 (надалі – Медичний центр).

1.2. Акційний пакет «Чек ап до літа» включає в себе наступні обстеження: консультацію гінеколога, аналіз у/г мазка на мікрофлору, цитоморфологічне дослідження, УЗД матки та придатків.

1.3. Офіційні правила акції «Чек ап до літа» (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції, метою якої є збільшення кількості первинних пацієнтів та підвищення соціальної активності.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: з 2.06.2020 по 20.06.2020 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться в наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- Лікувально-консультативне відділення №1 Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 102.

- Лікувально-консультативне відділення № 2 Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 204.

- Лікувально-консультативне відділення № 3 Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Проф. Ковалика, 1 а.

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні жінки - громадяни України, які виявили бажання взяти участь в Акції.

3.2. Ці Офіційні правила акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. У Період дії Акції (з 2.06.2020 по 20.06.2020 року) Учасники Акції можуть придбати та скористатись вказаним пакетом послуг за акційною ціною 980 грн. (замість 1340 грн);

4.2. Для участі в акції потрібно:

1) в період дії Акції здійснити попередній запис на прийом у відповідний підрозділ Медичного центру, передбачений у п.2.2 даних Офіційних правил акції, вказавши про участь в Акції «Чек ап до літа», за телефоном 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) або на сайті medicover.ua;

2) у визначені дату та час з’явитись у відповідний підрозділ Медичного центру на прийом для отримання послуг та підписати необхідні документи (договір, згода тощо).

3) оплатити отримані послуги за встановленою акційною ціною.

4.3. Оплата акційного пакету послуг може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом за наступними банківським реквізитами: п/р № 26002207876, в АТ «Райффайзен банк Аваль», код банку 380805.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 год. та у суботу з 10:00 до 16:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати, кожен Учасник акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Схожі Акції