Обстеж родимку-збережи життя

Меланома – це одне із найбільш агресивних онкологічних захворювань шкіри. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в світі щорічно виявляється біля 200 тисяч випадків меланоми.

Захворіти може кожен, але при своєчасному зверненні і обстеженні можна попередити дане захворювання.

Основні ознаки нетипового стану родимок:

  • поява родимки на шкірі з нерівними краями;
  • умовна вісь, проведена через новоутворення, ділить його на дві нерівні половинки;
  • зміна кольору чи втрати забарвлення родимки;
  • чим більший розмір, тим вищий ризик її перетворення;
  • кровоточивість, поява кірочок, больових відчуттів.

Рання діагностика допомагає врятувати життя!

Запишись на прийом до дерматолога, з 01.06.2020 по 13.06.2020 року, і отримай послугу «Дерматоскопія» у подарунок.

Пропозиція діє у клініках Медікавер м. Львова.

Запис на прийом за: 0 800 305 911 або в дірект.

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Обстеж родимку-збережи життя»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «Обстеж родимку-збережи життя» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження: м. Львів, вул. Антоновича, 102 (надалі – Медичний центр).

1.2. Акція передбачає безкоштовну послугу «Дерматоскопія».

1.3. Акційну послугу можна отримати за умови оплати консультації лікаря-дерматолога в структурному підрозділі Медичного центру, вказаному в п.2.2. даних Офіційних правил акції.

1.4. Офіційні правила акції «Обстеж родимку-збережи життя» (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції, метою якої є збільшення кількості первинних пацієнтів та соціальна активність.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: з 01.06.2020 по 13.06.2020 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- Лікувально-консультативне відділення №1 Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 102.

- Лікувально-консультативне відділення № 2 Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 204.

- Лікувально-консультативне відділення № 3 Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Проф. Ковалика, 1 а.

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні громадяни України, які виявили бажання взяти участь у Акції, а також малолітні та неповнолітні громадяни за наявності згоди законних представників (батьків, опікунів, піклувальників).

3.2. Ці Офіційні правила Акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Для участі у Акції Учасники Акції повинні: - здійснити запис на послугу консультації лікаря-дерматолога в структурному підрозділі Медичного центру, вказаному в п.2.2. даних Офіційних правил акції, та оплатити вказану послугу; - у визначений день та час прийти на прийом в структурний підрозділ Медичного центру, вказаний в п.2.2. даних Офіційних правил акції, для отримання акційної послуги. Особи віком до 14 років можуть отримати послуги за наявності згоди та у супроводі законного представника.

4.2. Оплата послуг може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом.

4.3. Учасник Акції має можливість скористатись акційною послугою у період з 01.06.2020 по 13.06.2020 року.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 год. та у суботу з 10:00 до 16:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції, не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати послуги «Консультація дерматолога» кожен Учасник Акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Схожі Акції