Акция «Проверь сердце» #1

Акция «Проверь сердце»

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых распространенных причин смертности во всем мире. Но мало кто осознает, что многих осложнений можно избежать, проходя регулярные обследования у кардиолога. Медикавер заботится о вашем здоровье, поэтому запускает новую акцию "Проверь сердце".

По условиям акции каждый желающий может пройти кардиологическое обследование по специальной цене. Всего за 280 грн (вместо 410 грн) вы можете заказать следующие услуги:

·         консультацию опытного кардиолога;

·         электрокардиографическое исследование (ЭКГ) на современном оборудовании клиники.

Мы советуем периодически посещать кардиолога с профилактической целью, даже если вы ведете здоровый образ жизни и вас ничего не беспокоит – это поможет исключить наличие скрытых недугов сердечно-сосудистой системы. Серьезным поводом для неотложного визита к кардиологу могут стать следующие симптомы:

·         периодические локализованные боли и ощущение дискомфорта в грудной клетке;

·         сложности с дыханием во сне и во время физических упражнений;

·         учащенный или замедленный пульс;

·         случаи потери сознания;

·         повышенное или слишком низкое артериальное давление;

·         отеки конечностей;

·         наследственный фактор.

Акционное предложение действует с 27.01 по 28.02.2020 года в МЦ Медикавер в г.Ужгород. Записаться на визит можно по телефону 0 800 305 911, оставить заявку на сайте или обратиться на рецепцию клиники.

Проверь сердце – радуйся здоровому будущему!

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Перевір серце»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «Перевір серце» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження: м. Львів, вул. Антоновича, 102  (надалі – Медичний центр).

1.2. Акційна пропозиція «Перевір серце» передбачає можливість придбання пакету послуг «Консультація кардіолога» та «ЕКГ» за спеціальною ціною 280 грн. (замість 410 грн.)

1.3. Офіційні правила акції «Перевір серце» (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції,  метою якої є збільшення кількості пацієнтів.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: 27.01 – 28.02.2020 р. (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- Філія Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» в м. Ужгород» за адресою: м. Ужгород, вул. Ковача Вілмоша,17.

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні громадяни України, які виявили бажання взяти участь у Акції, а також малолітні та неповнолітні громадяни за наявності згоди законних представників (батьків, опікунів, піклувальників).

3.2. Ці Офіційні правила Акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. У Період дії Акції Учасники Акції можуть придбати та скористатись наступною акційною пропозицією:

- спеціальна ціна на пакет послуг, що включає консультацію кардіолога та ЕКГ. Вартість пакету складає 280грн. (замість 410грн.) 

4.2. Для участі в акції потрібно:

1) в період дії Акції здійснити попередній запис на прийом у відповідний підрозділ Медичного центру, передбачений у п.2.2 даних Офіційних правил акції, вказавши про участь в Акції «Перевір серце», за телефоном 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) або на сайті medicover.ua;

2) у визначені дату та час з’явитись у відповідний підрозділ Медичного центру на прийом для отримання послуг та підписати необхідні документи (договір, згода тощо).

3) оплатити отримані послуги за встановленою акційною ціною.

4.3. Оплата акційних послуг може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом за наступними банківським реквізитами: п/р № UA853808050000000026002207876, в АТ «Райффайзен банк Аваль», код банку 380805.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 19:00 год. та у суботу з 09:00 до 19:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції, не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати пакету послуг  «Перевір серце» кожен Учасник Акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Похожие Акции