ПОДАРОК ДЛЯ ПОДРУГИ #1

ПОДАРОК ДЛЯ ПОДРУГИ

Это предложение для активных женщин, которым не нужно объяснять, почему профилактика важна, а регулярные осмотры у гинеколога – это must do для каждой леди. Ведь много женских заболеваний развиваются без симптомов. В то время, как диагностированные на ранних стадиях болезни хорошо поддаются лечению и проходят без последствий.

Что мы предлагаем?

Пройди привычное для себя комплексное обследование женского здоровья в медицинском центре «Медикавер» в Ужгороде в период с 23 сентября по 01 ноября 2019 года и получи Сертификат на второе – для своей лучшей подруги, коллеги или мамы – за 1 грн.

Пакет комплексного обследования женского здоровья включает:

  • консультацию гинеколога,
  • ифровую фотокольпоскопию,
  • мазок выделений на флору,
  • цитологическое исследование шейки матки,
  • УЗИ матки и придатков.

Срок действия Сертификата «Подарок для подруги» – с 23 сентября по 01 декабря 2019 года включительно.

Результаты предоставляются онлайн и всегда доступны в медицинской карте на сайте.

Запись на обследование и дополнительная информация про акцию - за телефоном 0-800-305-911 (бесплатно для всех операторов Украины).

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«ПОДАРУНОК ДЛЯ ПОДРУГИ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ та ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «Подарунок для подруги» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження – м. Львів, вул. Антоновича, 102 (надалі – Медичний центр).

1.2. Пакет «Подарунок для подруги» включає в себе наступні обстеження: цифрова фотокольпоскопія, цитологічне дослідження шийки матки, УЗД матки та придатків, консультацію гінеколога, мазок виділень на флору.

1.3. Офіційні правила акції «Подарунок для подруги» (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: 23.09.2019 по 01.11.2019 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться в наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- Філія ПП «Медичний центр «Інтерсоно» в м. Ужгород за адресою: м. Ужгород, вул. Ковача Вілмоша,17

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками акції можуть бути повнолітні громадяни України, які сплатили за пакет послуг «Подарунок для подруги».

3.2. Ці Офіційні правила акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. У Період дії Акції Учасники Акції можуть отримати сертифікат на пакет обстежень «Подарунок для Подруги» за 1 гривню у випадку оплати Учасником Акції пакету «Подарунок для Подруги» вартістю 1200 грн;

4.2. Оплата пакету може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом за наступними банківським реквізитами: UA853808050000000026002207876, в АТ «Райффайзен банк Аваль».

4.3. Учасник Акції має можливість скористатись основним пакетом послуг у період з 23.09.2019 по 01.11.2019 року, а додатковим пакетом послуг (сертифікатом) у період з 23.09.2019 по 01.12.2019 року.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 19:00 год. та у суботу з 09:00 до 19:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції не повертаються Учасникам. 6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати, кожен Учасник акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Похожие Акции