СДЕЛАЙ МАММОГРАФИЮ, ... (ЛЬВОВ) #1

СДЕЛАЙ МАММОГРАФИЮ, ... (ЛЬВОВ)

Отложите маникюр, сделайте мамографию!

После 40 лет каждая женщина должна проходить обязательную ежегодную мамографию.

А чтобы не было страшно, приходите с мамой или подругой и пройдите два обследования по цене одного – 450 грн за двоих! Специальное предложение действует с 15 мая по 12 июня в МЦ Медикавер во Львове, ул. Антоновича, 102.

Мамография в медицинском центре Медикавер проводится на современном оборудовании опытными врачами-рентгенологами. Никаких очередей, мгновенный результат – и Вы спокойны за себя ичеловека, который вам небезразличен.

Статистика свидетельствует, что рак молочной железы остается наиболее распространенным онкологическим заболеванием в мире. В Украине почти 8000 женщин умирают из-за этой болезни. Только регулярные профилактические обследования спасают жизнь, ведь ранняя стадия рака груди излечима у 95% женщин.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«ЗРОБИ МАМОГРАФІЮ, БО…»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ та ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «Зроби мамографію, бо…» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження – м. Львів, вул. Антоновича, 102 (надалі – Медичний центр).

1.2. Пакет «Зроби мамографію, бо…» включає в себе мамографію молочних залоз.

1.3. Офіційні правила акції «Зроби мамографію, бо…» (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції, метою якої є збільшення кількості первинних пацієнтів та соціальна активність.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: з 15.05.2019 по 12.06.2019 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- ПП «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 102.

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути жінки-громадянки України у віці від 40 років, які виявили бажання взяти участь в Акції.

3.2. Ці Офіційні правила Акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Для участі у Акції Учасники Акції повинні:

- здійснити попередній запис на акційну послугу, вказавши про участь в Акції «Зроби мамографію, бо…»;

- у визначений день та час прийти на прийом разом з однією іншою особою (мамою чи подругою), що підпадають під умови Акції, та зробити дві мамографії, оплативши в касу Медичного центру або безготівковим шляхом дві послуги: одну за звичайною ціною 450 грн, іншу – за акційною ціною 1 грн.

4.2. Оплата послуг може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом за наступними банківським реквізитами: п/р № 26002207876, в АТ «Райффайзен банк Аваль», код банку 380805. 4.3. Учасник Акції має можливість скористатись вказаними послугами у період з 15.05.2019 по 12.06.2019 року.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 19:00 год. та у суботу з 09:00 до 19:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції, не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати пакету послуг «Зроби мамографію, бо…», кожен Учасник Акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Похожие Акции