4+1

Спеціальна пропозиція від МЦ Медікавер у Львові: Оплати 4 процедури лазерної епіляції для однієї ділянки, а п'яту отримай у подарунок! Спеціальні пропозиціі:

- пакет "Лазерна епіляція бікіні повне" - 3360 грн (замість 4200 грн)

- пакет "Лазерна епіляція бікіні неглибоке" - 1920 грн (замість 2400 грн)

- пакет "Лазерна епіляція ноги повністю" - 5760 грн (замість 7200 грн)

- пакет "Лазерна епіляція гомілки" - 2400 грн замість (3000 грн)

- пакет "Лазерна епіляція гомілки та коліна" - 3360 грн (замість 4200)

- пакет "Лазерна епіляція пахвові ділянки" - 1248 грн (замість 1560 грн)

- пакет "Лазерна епіляція верхня губа" - 720 грн (замість 900 грн)

- пакет "Лазерна епіляція підборіддя" - 840 грн (замість 1050 грн)

Які переваги лазерної епіляції в МЦ Медікавер?

- проводиться апаратом DUETTO Light D, Quanta System (Італія) - поєднання александритового та неодимового променів скорочує кількість сеансів та продовжує інтервали між ними.

- безпечна для надчутливої та гормонозалежної шкіри

- ефективна для засмаглої шкіри - позбавляє від 90% небажаного волосся

- не викликає вростання волосин

- проводить лише досвідчений косметолог

- безпечна для пацієнтів з варикозним розширенням вен.

Придбайте один чи декілька пакетів за акційною вартістю з 11.05 до 11.11. 2020 року і скористайтеся на протягом шести місяців з моменту оплати.

Пів року достатньо, щоб пройти 5 процедур. Гладенька шкіра зваблює та додає впевненості у собі. Позбудьтеся зайвого!

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

АКЦІЇ «4+1»

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «4+1» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження – м. Львів, вул. Антоновича, 102 (надалі – Медичний центр).

1.2. Акційні пакети послуг «4+1» включають в себе 5 процедур лазерної епіляції на одну із наступних ділянок: бікіні повне/ бікіні неглибоке/ ноги повністю/ гомілки/ гомілки та коліна/ пахвові ділянки/ верхня губа/ підборіддя, у яких кожна п’ята процедура є безкоштовною.

1.3. Офіційні правила акції «4+1» (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції, метою якої є збільшення кількості первинних пацієнтів та соціальна активність.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: з 11.05.2020 по 11.11.2020 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться у наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме: - ПП «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 102.

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні громадяни України, які виявили бажання взяти участь в Акції.

3.2. Ці Офіційні правила Акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. У Період дії Акції Учасники Акції можуть придбати акційний пакет (акційні пакети) послуг «4+1» за наступними цінами:

1) пакет «Лазерна епіляція бікіні повне» за акційною ціною 3360 грн. (стара ціна 4200 грн.);

2) пакет «Лазерна епіляція бікіні неглибоке» за акційною ціною 1920 грн. (стара ціна 2400 грн.);

3) пакет «Лазерна епіляція ноги повністю» за акційною ціною 5760 грн. (стара ціна 7200 грн.);

4) пакет «Лазерна епіляція гомілки» за акційною ціною 2400 грн. (стара ціна 3000 грн.);

5) пакет «Лазерна епіляція гомілки та коліна» за акційною ціною 3360 грн. (стара ціна 4200 грн.);

6) пакет «Лазерна епіляція пахвові ділянки» за акційною ціною 1248 грн. (стара ціна 1560 грн.);

7) пакет «Лазерна епіляція верхня губа» за акційною ціною 720 грн. (стара ціна 900 грн.);

8) пакет «Лазерна епіляція підборіддя» за акційною ціною 840 грн. (стара ціна 1050 грн.)

4.2. Для участі у Акції Учасники Акції повинні: - придбати один чи кілька акційних пакетів «4+1» у період з 11.05.2020 по 11.11.2020 року; - оплатити отримані послуги за встановленою акційною ціною.

4.3. Для того, щоб скористатись придбаним акційним пакетом (акційними пакетами) Учасник повинен: - здійснити попередній запис на відповідну процедуру у відповідний підрозділ Медичного центру, передбачений п.2.2., за телефоном 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) або на сайті medicover.ua; - у визначені дату та час з’явитися в Медичний центр на процедуру та підписати необхідні документи (договір, згода тощо).

4.4. Оплата послуг може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом за наступними банківським реквізитами: п/р № 26002207876, в АТ «Райффайзен банк Аваль», код банку 380805.

4.5. Скористатись придбаним акційним пакетом послуг можна протягом 6 місяців з дати придбання такого пакету.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 год. та у суботу з 10:00 до 16:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції, не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати пакету послуг «4+1», кожен Учасник Акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Схожі Акції