заботой о сердце

С заботой о сердце

Сердце - наш вечный двигатель. Каждый день мы просыпаемся с новыми планами, целями и мечтами, забывая о том, как важно контролировать состояние здоровья организма. Мы думаем, что ничего не случится от нерегулярного сна, 5-ти чашек кофе в день и малоподвижного образа жизни. Не задумываемся о сердечно-сосудистой системе как минимум до 45 лет. Уделяем большое внимание новой одежде, рабочей встречи, но не заботимся о сердце.

Не игнорируйте, если у вас появилось ощущение:

- дискомфорта

- тяжести в грудной клетке слева

- покалывание в области сердца

- боли любого типа, которая локализуется в области грудной клетки

- головокружения, слабости

- одышки и отека

- ускоренного или замедленного пульса

Следует помнить, что несвоевременное лечение, а также диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы на ранних этапах, иногда может стоить пациенту не только здоровья, но и жизни.

Чтобы вас смотивировать к визиту кардиолога, предлагаем приятное предложение - консультация специалиста + ЭКГ в подарок.

Акция продлится с 1 по 15 августа 2020 года.

Предложение действует в медицинском центре Medicover по адресу: г.. Львов, ул. проф.Ковалика 1а

Запись на прием по: 0800305911

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «З турботою про серце» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження: м. Львів, вул. Антоновича, 102  (надалі – Медичний центр).

1.2. Акція передбачає безкоштовну послугу « ЕКГ з розшифруванням».

1.3. Акційну послугу можна отримати за умови оплати консультації  лікаря-кардіолога в структурному підрозділі Медичного центру, вказаному в п.2.2. даних Офіційних правил акції.

1.4. Офіційні правила акції «З турботою про серце» (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції,  метою якої є збільшення кількості первинних пацієнтів та соціальна активність.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: з 01.08.2020 по 15.08.2020 року (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- Лікувально-консультативне відділення №3  Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. проф. Ковалика, 1а.

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні громадяни України, які виявили бажання взяти участь у Акції, а також малолітні та неповнолітні громадяни за наявності згоди законних представників (батьків, опікунів, піклувальників).

3.2. Ці Офіційні правила Акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Для участі у Акції учасники Акції повинні:

- здійснити запис на послугу «консультація лікаря-кардіолога» в структурному підрозділі Медичного центру, вказаному в п.2.2. даних Офіційних правил акції, та оплатити вказану послугу;

- у визначений день та час прийти на прийом в структурний підрозділ Медичного центру, вказаний в п.2.2. даних Офіційних правил акції, для отримання акційної послуги. 

4.2. Оплата послуг може бути здійснена готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом.

4.3. Учасник Акції має можливість скористатись акційною послугою у період з 01.08.2020 по 15.08.2020 року.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по суботу з 08:00 до 20:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції, не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати послуги  «Консультація кардіолога» кожен Учасник Акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Похожее