Культивування ембріонів

Культивування ембріонів – складний, але дуже важливий етап штучного запліднення in vitro в умовах, максимально наближених до in vitro. У нашій публікації – цікава та корисна інформація для тих, хто хоче поглибити свої знання про розвиток ембріону при ЕКЗ.

Після отримання ооцитів (яйцеклітин) в результаті пункції яйників та аспірації вмісту фолікулів, чашку з ооцитами поміщають в інкубатори для культивування. Мета культивування in vitro – культивування гамет та ембріонів в умовах максимально наближених до умов in vivo.

Для забезпечення відповідного поживного середовища використовуються спеціальні комерційні культуральні середовища. Середовища містять певні концентрації компонентів, які є основними для розвитку людського ембріона, а саме, глюкозу, забуферені сольові розчини, синтетичний замінник сироватки, пеніцилін та інші.

В інкубаторах де проводять культивування, підтримують фізіологічне pH (7,2 – 7,3) і температуру (37°С). Їх установлюють і калібрують відповідним чином, щоб забезпечити точну концентрацію CO2 і температурні умови.

Встановлено, що знижена концентрація О2 в камері інкубатора має позитивний вплив на розвиток ембріонів, особливо на пізніх етапах культивування (4-6 день). Зниження концентрації кисню всередині камери досягається подачею газоподібного N2. Тому для культивування ембріонів у медичному центрі Інтерсоно Медікавер Груп використовують інкубатори, які мають опцію подачі азоту і контролю рівня О2 всередині камери.

Щодня ембріологи моніторять температуру та концентрацію газів всередині інкубатора, а також спостерігають за розвитком ембріонів і вносять дані у Протокол культивування.

Нормальним темпам розвитку ембріона відповідає:

2 день культивування – стадія 2-4 бластомерів;

3 день культивування – стадія 6-8 бластомерів;

4 день культивування – стадія 10-12 бластомерів, компактизації або морули;

5 день культивування – стадія морули або бластоцисти;

6 день культивування – бластоциста.

Оцінку ранніх ембріонів (2-3 день культивування проводять за двома показниками – кількість клітин (еластомерів) та їх якість.

Категорії якості ранніх ембріонів:

А – ембріони не містять фрагментації (фрагментація - невеликі ділянки цитоплазми, які не містять генетичного матеріалу), симетричні бластомери;

В – ембріони містять незначну фрагментацію (до 25%), більшість еластомерів симетричні;

С – у ембріонів виражена фрагментація >25% , бластомери асиметричні;

D – фрагментація ембріонів складає більше 50%, бластомери асиметричні.

На 5-6 день культивування ембріон досягає стадії бластоцисти. Оцінку бластоцисти проводять за трьома показниками – ступінь зрілості бластоцисти, якість внутріклітинної маси (ВКМ), з якої буде формуватися сам ембріон та якість трофектодерми (ТЕ), з якої будуть формуватися плідні оболонки.

Ступені зрілості бластоцист:

І – рання бластоциста. Бластоцель менше половини об'єму ембріона;

ІІ – повна бластоциста. Бластоцель повністю займає об'єм ембріона;

ІІІ – бластоциста, яка розрослася (експандована). Бластоцель стає більшим і починає тоншати зона пелюцида;

ІV – трофектодерма починає проникати через зону пелюциду (хетчінг);

V – бластоциста, що вилупилась, покинула зону пелюциду.

Якість ВКМ оцінюється як:

А – щільна, з великою кількістю клітин;

В – вільніше групування середньої кількості клітин;

С – незначна кількість клітин.

Якість ТЕ оцінюється як:

А – багато клітин, які формують трофектодермальний шар;

В – небагато клітин;

С – незначна кількість великих клітин.

Якість перенесених ембріонів корелює із настанням вагітності. Зокрема, чим швидші темпи дроблення, тим вищі шанси імплантації таких ембріонів. Але мова йде лише про ймовірність імплантації. Тобто, імплантуватися може як ембріон хорошої якості, так і ембріон «поганої» якості. Проте шанси імплантуватися у ембріонів хорошої якості є значно вищими. Також, ватро пам'ятати, що оцінюючи якість ембріона ми говоримо лише про його темпи розвитку та морфологію (зовнішній вигляд), а не про генетичний статус ембріона.

Прізвище та ім'я
Номер телефону
Ваш e-mail
Обрати філію
Текст повідомлення

Схоже